Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna WINDA-2 została założona przez Fundację "Nasz Dom" z Lutola Mokrego oraz Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa z Sierczynka. Inicjatywa powołania spółdzielni jest odpowiedzią na potrzebę:

- skutecznego usamodzielniania młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze;

- stworzenia przestrzeni zawodowej dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, którzy podjęli starania o powrót dzieci do domu;

- stawiania pierwszych kroków zawodowych dla dorosłych autystów.

Korzystając z usług świadczonych przez Spółdzielnię WINDA-2 wspierasz ideę aktywnej formy pomocy osobom znajdującym się w potrzebie. Dla nas każde zlecenie to możliwość świadczenia pracy przez osoby objęte działaniami spółdzielni. Tylko w taki sposób mogą oni pracą własnych rąk zarobić środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i czuć się potrzebnymi.